ชิ้นส่วนจรวดมาร์ช 5บี วาย4 โคจรห่างโลก 146 กม. คาดตกบ่าย-ค่ำนี้ ไทยเสี่ยง 1.2%

ชิ้นส่วนจรวดมาร์ช 5บี วาย4 โคจรห่างโลก 146 กม. คาดตกบ่าย-ค่ำนี้ ไทยเสี่ยง 1.2%

GISTDA แจ้งเตือนล่าสุด ! ชิ้นส่วนจรวดมาร์ช 5บี วาย4 โคจรห่างจากพื้นโลก ประมาณ 146 กิโลเมตร มีแนวโน้มตกสู่โลกบ่าย-ค่ำนี้ ไทยเสี่ยง 1.2%

ชิ้นส่วนจรวดมาร์ช

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ แจ้งเตือนล่าสุด (4 พ.ย. 65) ขณะนี้จรวดลองมาร์ช 5บี วาย4 โคจรห่างจากพื้นโลกโดยเฉลี่ยประมาณ 146 กิโลเมตร (ตามเส้นแนวการโคจรดังภาพ) และมีแนวโน้มจะตกในช่วงหลังเวลา 14.00 น. ถึงกลางคืนของวันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 2565

โดยจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดตกของชิ้นส่วนจรวดยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และจะสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำก็ต่อเมื่อวัตถุอวกาศอยู่ห่างจากพื้นโลกโดยเฉลี่ยไม่เกิน 130 กิโลเมตร (ระยะห่างของวัตถุอวกาศกับพื้นโลกมีผลอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์และคาดการณ์จุดตก ดังนั้น ยิ่งใกล้โลกเท่าไรจะยิ่งแม่นยำมากขึ้น) สำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ณ วันนี้ มีโอกาสได้รับผลกระทบเพียง 1.2% ซึ่งถือว่าน้อยมาก

ทั้งนี้ การแจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดตกสู่โลกในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA ใช้ระบบ ZIRCON ที่ทีมนักวิจัยของ GISTDA พัฒนาขึ้น เพื่อทำการวิเคราะห์ ติดตาม และคาดการณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม GISTDA จะติดตามสถานการณ์และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการตกของชิ้นส่วนจรวดนี้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป