6 ข้อเสียของการปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์ตามใจชอบ

สมัยนี้โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทุกคนต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลา แม้จะเป็นเด็กอายุไม่กี่ขวบ ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเป็นแล้ว

6-ข้อเสียของการปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์

ทำให้เด็กสมัยใหม่ไม่ได้เล่นเหมือนกับเด็กยุคก่อนๆ แต่หันมาเล่นเกมและเสพความบันเทิงผ่านทางมือถือแทน ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เตือนเอาไว้ว่า นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียกับเด็กได้หลายอย่าง ซึ่งผลเสียเหล่านั้นก็มีดังนี้

1.มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ช้า
เด็กที่มีปัญหาติดโทรศัพท์หรือติดเกมในมือถือมากเกินไป มักจะมีผลการเรียนตกต่ำ เพราะไม่สนใจอยากจะเรียน จึงทำให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา การคิด การอ่านด้อยกว่าเด็กทั่วไป เพราะส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้จิตใจจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา เช่น อยู่กับเกมที่ตัวเองเล่น อยู่กับเพื่อนๆ ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ เป็นต้น

2.ไม่มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์
เด็กที่ติดเกมติดมือถือ มักจะทำให้เด็กไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทำให้เป็นคนมีเพื่อนน้อย เป็นคนเก็บตัว และพัฒนาการด้านทักษะการพูดการสื่อสารก็แย่ด้วย เพราะไม่ได้มีการพัฒนา และเวลาที่จะเข้ากับเพื่อนแต่ละครั้งก็ยาก ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักจะอยู่คนเดียว

3.เป็นคนก้าวร้าว
เกมในมือถือนับว่ามีผลกระทบในเรื่องของนิสัยของเด็กอย่างยิ่ง เด็กที่ติดเกมหรือเล่นเกมที่มีข้อเสียเยอะ เช่น เกมที่มีการต่อสู้ เกมที่มีสิ่งมีดีรวมอยู่ด้วย มักจะทำให้เด็กกลายเป็นคนนิสัยก้าวร้าว และจะส่งผลกับคนที่อยู่รอบตัวเด็กด้วย เช่น กลุ่มเพื่อนๆ บางทีก็อาจจะเกิดการเลียนแบบจากเกมอีกต่างหาก

4.มีปัญหาด้านสายตา
แสดงสีฟ้าที่อยู่ในจอโทรศัพท์ หากมีการจ้างหรือเพ่งนานๆ แสงสีฟ้าก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียกับดวงตาได้ เช่น ทำให้สายตาสั้น ดวงตาแห้ง หากติดโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ ก็ยิ่งสร้างความเสียหายให้กับดวงตาได้มากเท่านั้น เพราะเด็กไม่รู้ถึงอันตรายเหล่านี้ จึงทำให้ไม่กลัวว่าจะเกิดผลเสีย

5.สุขภาพร่างกายแย่
เด็กที่ติดเกมติดโทรศัพท์มากเกินไป มักจะไม่ค่อยอยากจะออกกำลังกายหรือวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามมาหลายอย่าง เช่น ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก

6.พักผ่อนไม่เพียงพอ
เมื่อเด็กพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วย เพราะจะส่งผลต่อฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตบกพร่อง บางครั้งก็ส่งผลทำให้นอนฝันร้าย และปัญหาเหล่านี้ก็ยังจะส่งผลถึงตอนโตอีกด้วย

เห็นไหมว่าผลเสียของการปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือนั้นมีอยู่หลายข้อ ดังนั้นหากพ่อแม่ต้องการอยากจะให้ลูกเล่นบ้าง ก็ควรควบคุมเด็กให้ดี ให้เล่นเป็นเวลา และรู้จักฝึกให้เด็กใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ใช้เพื่อหาความรู้ต่างๆ เป็นต้น